FIT Amstelveen

Contributie

Iedereen mag twee maal gratis aan een les uit het FIT aanbod meedoen. Tijdens deze twee lessen bekijkt het nieuwe lid of hij/zij de les leuk vindt. Na deze twee proeflessen kan er een inschrijfformulier bij de betreffende leiding worden verkregen. (LINK) De contributie vindt u hieronder.

Inschrijfgeld
10,00 (eenmalig bij inschrijving)

lessoort aantal uur contributie
Wedstrijdgroep dames en heren Vanaf 2 uur per week* €260,00
________________________________________
* Bij de wedstrijdgroep wordt de contributie vermeerderd met de inschrijfkosten KNGU, wedstrijdbijdrage en 1x per 3 jaar een bijdrage voor het wedstrijdpaspoort.
* Elk half uur meer is €32,50 erbij.