FIT Amstelveen

Wedstrijdturnen

Wedstrijdturnen

Wedstrijdturnen kan bij FIT is er zowel voor dames als heren. Turnvereniging FIT Amstelveen beschikt over een uitgebreide wedstrijdgroep. De turners en turnsters uit deze wedstrijdgroep nemen deel aan zowel regionale- als landelijke wedstrijden. Bij de wedstrijdgroep instromen kan via de talententest die geregeld gehouden wordt. Voor meer informatie kunt u verder door het menu browsen. Daarnaast organiseren we gehele jaar activiteiten:

Trainingstage

Ieder jaar organiseert de vereniging eind oktober/begin november de een trainingsstage voor de wedstrijdgroepen. Doel van de trainingsstage is om de turn(st)ers voor te bereiden op het wedstrijdseizoen. Er worden in dit weekend heel wat uren doorgebracht in een hal waar alle benodigdheden aanwezig zijn, in het bijzonder de toestellen waar wij zelf niet over beschikken. Hierbij moet je denken aan een vierkante vloer, valkuilen, vanggordels etc. De focus ligt op hard trainen, met het oog op de start van het wedstrijdseizoen.

Trainingen buiten de deur

Geregeld komt het voor dat er in vakanties trainingen buiten de deur worden georganiseerd. Zo kunnen de turn(st)ers gebruik maken van toestellen waarover wij zelf niet beschikken. De focus ligt dan ook vaak op het oefenen van nieuwe onderdelen.

Eindkamp

Waar het bij de trainingsstage gaat om hard trainen en veel turnen, gaat het bij het eindkamp om plezier en gezelligheid. Alweer enkele jaren zet de trainersgroep zich in om het eindkamp te organiseren op diverse bosrijke locaties. Een draaiboek vol spellen wordt afgewerkt en uiteraard vieren we de bonte avond waar ook NK gangers gehuldigd worden. Het kamp versterkt de verbinding tussen de wedstrijdgroepen en is elk jaar weer een groot succes!

Andere activiteiten die georganiseerd worden zijn bijvoorbeeld het het nieuwsjaarsdiner, en sinterklaasvieringen. Wanneer deze activiteiten plaatsvinden kunt je terugvinden op de kalender!