FIT Amstelveen

Contributie

Inschrijfgeld:
€10,00 (eenmalig bij inschrijving)

Contributie: 

Lessoort aantal uur contributie  
Kleutergym 1 uur per week € 130,00 per seizoen
Recreatiegym meisjes 1 uur per week € 130,00 per seizoen
Recreatiegym meisjes 2 uur per week € 225,00 per seizoen
Recreatief Turnen 1,5 uur per week € 185,00 per seizoen
Recreatiegym meisjes + Recreatief Turnen 2,5 uur   per week € 280,00 per seizoen
Recreatiegym jongens 1 uur per   week € 130,00 per seizoen
Wedstrijdgroep Springgroep* 1,5 uur per week € 195,00 per seizoen
Recreatie Springgroep 1,25  uur per week € 175,00 per seizoen
Springgroep + Recreatief Turnen 2 ¾  uur per week € 300,00 per seizoen
Recreatie Acrogym 1,5 uur   per week €   190,00 per seizoen
Wedstrijdgroep Dames, Heren & Acro* vanaf 2   uur per week** vanaf   € 260.00 per seizoen

* Bij de wedstrijdgroep wordt de contributie vermeerderd met de inschrijfkosten KNGU,  wedstrijdbijdrage en 1x per 3 jaar een bijdrage voor het wedstrijdpaspoort.

** Elk half uur per week meer is €32,50 erbij.

Het seizoen loopt van eind augustus 2015 tot en met begin juli 2016. Tijdens de officiële schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, met uitzondering van de wedstrijdgroepen. De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Op het inschrijfformulier verleent u toestemming voor deze automatische incasso. Wanneer u toch voor een acceptgiro kiest berekenen wij €6,00 voor het verwerken per acceptgiro. Let goed op de datum op de acceptgiro; betaal op tijd en voorkom daarmee een verhoging! Later dan 30 dagen betalen betekent een verhoging van 10% van het oorspronkelijke contributiebedrag en later dan 60 dagen een verhoging van 20% van het oorspronkelijke contributiebedrag.

Gezinskorting:

Elk extra lid uit één gezin krijgt gezinskorting. Het eerste lid betaalt de normale contributie, het tweede lid krijgt 10% korting, het derde lid 20% en het vierde lid ktijgt 30% korting. Deze korting wordt berekend over de laagste bedragen en geldt alleen voor de recreatieleden. Het inschrijfformulier is hier te downloaden.