FIT Amstelveen

Direct Inschrijven

Heb je twee proeflessen bij ons gevolgd? Was dat helemaal zoals verwacht en heeft de train(st)er bevestigd dat er voor jou een plekje beschikbaar is? Vul dan onderstaand formulier in om je direct in te schrijven. Onze ledenadministratie checkt alle gegevens & geeft de inschrijving door aan de juiste train(st)er.

Algemene gegevens | General information

Voornaam* First name*
Achternaam* Last name*
Geboortedatum* Date of birth*
Geslacht* Gender*
Adres* Address*
Postcode* Postal code*
Woonplaats* City*
Mobiel ouder/verzorger 1* Phone *
Mobiel ouder/verzorger 2 Phone
Email* Email*
Inschrijven per* Start date*

Lesgegevens | Training information

Lestype* Gymnatics type*
Lesdag(en)* Day(s)*
Maandag/Monday
Dinsdag/Tuesday
Woensdag/Wednesday
Donderdag/Thursday
Vrijdag/Friday
Zaterdag/Saturday
Zondag/Sunday
Uren/week* Hours/week*
Train(st)er* Trainer*

Vrijwillige ondersteuning | Voluntering

Bestuursfunctie Board member
Assisteren FIT evenementen Assist during FIT events
Wedstrijdcommissie Competition committe
Communicatie commissie Communication committe
Evenementen commissie Event committe
Sponsor commissie Sponsor committe

Klik hier voor alle informatie over onze commissies
Click here for information about our committees

Bankgegevens | Bankdetails

rekeninghouder* Account name*
IBAN* IBAN*

Ondertekening | Agreement

Hierbij geef ik mij op als lid van Turnvereniging FIT Amstelveen.
Herewith I sign up as member for Turnvereniging FIT Amstelveen.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de, in de bijlage vermelde, algemene informatie en voorwaarden van Turnvereniging FIT Amstelveen.
I, the undersigned, hereby agree with the, in the attachment defined, terms and conditions for Turnvereniging FIT Amstelveen.

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de verwerking van de bovenstaande persoonsgegevens. Turnvereniging FIT Amstelveen gebruikt de gegevens alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet Turnvereniging FIT Amstelveen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
I, the undersigned, hereby agree with the usage of the above mentioned personal details. Turnvereniging FIT Amstelveen uses these personal details only for the purpose you have left them here for. With this Turnvereniging FIT Amstelveen complies to the Personal Data Protection act.

Hierbij verleen ik Turnvereniging FIT Amstelveen machtiging om de contributie en de éénmalige inschrijfkosten af te schrijven van onderstaand rekeningnummer via automatisch incasso gedurende het lidmaatschap.
I, the undersigned, hereby authorize Turnvereniging FIT Amstelveen to invoice the contribution and the one time subscribtion costs from the mentioned account number throughout the membership.

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.
I, the undersigned, am aware that when I disagree with the invoicing, I can initiate the reimbursing process within 30 days at my bank.

Ondergetekende heeft kennis genomen van de voorwaarden en gaat akkoord met de conditiesI accept the terms and conditions mentioned

Datum* Date*
Plaats* Location*
Evt. Opmerking Optional remark

Bijlage – Algemene informatie & voorwaarden turnvereniging FIT Amstelveen