FIT Amstelveen

Organisatie & Bestuur

Onze vereniging kan niet bestaan zonder de inzet van enthousiaste betrokkenen. Naast gemotiveerde trainers en trainsters steunt Turnvereniging FIT Amstelveen op het dagelijks bestuur en de inzet van ouders, verzorgers, sporters, etc..

Commissies
Turnvereniging FIT Amstelveen streeft ernaar om naast het dagelijks bestuur ook jaarlijks een commissiestructuur in te richten. Elke commissie bestaat uit een coördinator en commissieleden. Het voordeel van deze commissies is dat alle taken verdeeld worden over meerdere mensen en de communicatie door middel van de regelmatige overleggen optimaal is. Uiteraard kunnen we altijd nieuwe mensen gebruiken binnen deze commissies.

Wedstrijden en Juryleden
Bij nagenoeg alle disciplines die FIT aanbiedt spelen het deelnemen aan wedstrijden een belangrijke rol. Wedstrijden worden voor het overgrote deel georganiseerd door de KNGU. Het kan echter zo zijn dat de vereniging gevraagd wordt een wedstrijd (deels) te organiseren. Ook hiervoor doen wij een beroep op ouders/ verzorgers en turnsters.

Eveneens een belangrijk onderdeel van wedstrijden is het jureren. Zonder juryleden geen wedstrijden. Sinds 2011 is het ook in Noord Holland verplicht om juryleden aan te leveren voor een aantal wedstrijden. FIT is daarom altijd op zoek naar dames en heren die zich interesseren voor de turnsport en zich als jurylid voor de vereniging in willen zetten. Cursussen tot jurylid vinden geregeld plaats in de omgeving en zijn wat ons betreft de investering in tijd waard; het geeft een hele hoop blije sporters als resultaat.

Daar waar met name enthousiasme en vrijwilligheid van personen de basis van de meeste verenigingen vormt, vraagt ook FIT om een steentje bij te dragen! Herkent u zich in het bovenstaande of wilt u nog nadere informatie, aarzel niet en stuur een e-mail naar Turnvereniging FIT Amstelveen; info@fit-amstelveen.nl.

Bestuur:    
Voorzitter Vacant fitbestuur@ziggo.nl
Vicevoorzitter Dhr. F. Holst fitbestuur@ziggo.nl
Secretaris Mevr. A. Licht secretariaat@fit-amstelveen.nl
Penningmeester Dhr. G. Ackermans fitpenningmeester@ziggo.nl
Ledenadministratie wedstrijdgroep Dhr. M. Mieras fitledenadminwedstrijd@ziggo.nl
Commissies n.v.t. info@fit-amstelveen.nl 
FIT website + Communicatie Mevr. J. Bouwdewijn info@fit-amstelveen.nl

Verslagen van de ledenvergaderingen zijn beschikbaar & kunt u opvragen via fitbestuur@ziggo.nl