FIT Amstelveen

Sponsoring

Het bindende element en de kracht van de turngemeenschap is van oudsher het gezin, de familie. Weliswaar is de individualisering in onze samenleving sterk toegenomen, maar de behoefte aan een sociale omgeving en contacten blijft bestaan. FIT is een vereniging die op deze ontwikkelingen inspeelt o.a. door de aandacht die zij geeft aan de jongste jeugd, etc. Iedere week wordt in het wedstrijdseizoen door Mini’s (jongste jeugd) tot aan de Junioren en Senioren in de middag en avond getraind. Met veel plezier, zowel op prestatief als recreatief niveau. Sinds maart 2005 heeft FIT de beschikking over een eigen clubhuis, twee zalen waarvan een permanent ingericht is met turntoestellen. De wedstrijdgroep telt ongeveer 50 leden. De totale clubomvang ongeveer 350 leden.

De komende jaren verwacht FIT de sterke groei van het aantal jeugdleden te continueren, maar tevens ook het aantal seniorenleden sterk te zien groeien. Een gezonde vereniging dus waar vooruitstrevend getracht wordt om unieke kansen en mogelijkheden aan te pakken en te realiseren. Dit vergt niet alleen een grotere inspanning en uitbreiding van onze vrijwilligers maar ook van anderen die onze club een warm hart toedragen.

Uw betrokkenheid als sponsor is voor deze ontwikkelingen onmisbaar. De profilering van uw organisatie binnen onze club draagt bij aan uw en onze uitstraling naar leden en ‘gasten’. Partnerschap is de kern van de sponsoring die FIT u biedt, met mogelijkheden vanaf hoofdsponsor tot het plaatsen van een logo/weblink op onze website. Uiteraard bieden wij naast de aangeboden sponsorvormen ook ‘sponsoring op maat’. Hierover kunnen de leden van de Sponsorcommissie u uitgebreid informeren. De keuze is aan u; FIT staat voor u klaar!

Wat is sponsoring eigenlijk?

”Sponsoring is een overeenkomst waarbij de ene partij, de sponsor, geld en/of op geld te waarderen prestaties levert, waartegenover de andere partij, de gesponsorde, communicatie mogelijkheden en/of andere door de sponsor gewenste tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiend uit het te sponsoren object”.

FIT voert een actief beleid m.b.t. het aantrekken van sponsors waarbij een vijftal sponsormogelijkheden valt te onderscheiden:

 1. Hoofdsponsor(s) t.b.v. Wedstrijdgroep TV FIT’84
 2. Clubhuis en zaalsponsoring
 3. Reclamebord
 4. Bedrijfslogo/profiel op de FIT website
 5. Club van 50

Organisatie
De primaire doelstelling van het sponsorbeleid wordt door het bestuur van FIT geformuleerd. De uitvoering van het sponsorbeleid wordt door het bestuur van FIT aan de Sponsorcommissie gedelegeerd.

Normen
FIT accepteert sponsors, huurders van reclameborden en advertenties van adverteerders mits deze voldoen aan de volgende criteria:

 • Reclame van gerenommeerde, bonafide ondernemingen;
 • Reclame niet strijdig met goede zeden dan wel regelgeving vanuit de Overheid;
 • Reclame passend in de sfeer van een sportvereniging; en een positief imago bevorderend.

1. Hoofdsponsor(s) Wedstrijdggroep TV FIT’84.
Teneinde handhaving van de huidige prestaties en waar mogelijk te overtreffen is kwalitatieve/professionele training en begeleiding van de wedstrijdgroep noodzakelijk. De betreffende sponsor dient een bonafide onderneming te zijn met lokale, regionale- of landelijke bekendheid. De voorwaarden voor hoofdsponsoring van de wedstrijdgroep:

 • Een jaarlijkse financiele bijdrage van €2.250,- als tegemoetkoming in de kosten.
 • Het eenmaal per drie jaar verstrekken van trainingspakken en wedstrijdtenues (50) met het logo van het bedrijf.
 • Het contract wordt aangegaan voor een periode van drie jaar.
 • FIT verplicht zich als tegenprestatie tot het beschikbaar stellen van:
 • Ruimte voor een bedrijfslogo op publiciteitsmateriaal, nieuwsbrief etc.
 • Het plaatsen van het bedrijfslogo/profiel op de hoofdpagina van de FIT website.
 • Ruimte voor een reclamebord op een prominente plaats in de zaal.
 • Het hijsen van een bedrijfsvlag tijdens het seizoen.
 • FIT promoot de naam van de sponsor in publicaties m.b.t. de verrichtingen van de wedstrijdgroep.

Clubhuis en zaalsponsoring
Sinds mei 2006 heeft FIT de beschikking over een eigen clubhuis met twee turnzalen. Dit geeft FIT de mogelijkheid om een nieuwe vorm van sponsoring te introduceren; de clubhuis- en zaalsponsoring. Een bedrijf, met een regionale dan wel landelijke uitstraling, sponsort één van de zalen, het clubhuis dan wel delen van het clubhuis bijvoorbeeld een kleedkamer. Hierdoor wordt zijn naam gekoppeld aan deze zaal c.q. clubhuis, b.v. het X-zaal, het X-clubhuis dan wel de X-kleedkamer. Hiervoor betaalt het betreffende bedrijf een jaarlijkse bijdrage. De contractperiode bedraagt minimaal 3 jaar met, na afloop van de eerste 3 jaar, de mogelijkheid van verlenging van jaar tot jaar.

De communicatiemogelijkheden van de langdurige clubhuissponsoring overeenkomst zijn;

 • Het bedrijfslogo wordt aangebracht bij de ingang van het clubhuis.
 • Het plaatsen van het bedrijfslogo/profiel op de hoofdpagina van de FIT website.
 • Het bevorderen van de naam van de sponsor en haar beeldmerk.

De communicatiemogelijkheden van de langdurige zaalsponsoring overeenkomst zijn;

 • Het bedrijfslogo wordt aangebracht op de deur bij de ingang van de zaal.
 • Het plaatsen van het bedrijfslogo/profiel op de hoofdpagina van de FIT website.
 • Het bevorderen van de naam van de sponsor en haar beeldmerk.

De communicatiemogelijkheden van de langdurige kleedkamersponsoring overeenkomst zijn;

 • Het bedrijfslogo wordt aangebracht op de deur van betreffende kleedkamer.
 • Het plaatsen van het bedrijfslogo/profiel op de hoofdpagina van de FIT website.
 • Het bevorderen van de naam van de sponsor en haar beeldmerk.

De volgende sponsorbedragen worden gehanteerd:

 • Clubhuis: a 1.000,- per jaar
 • Kleedkamer: a 750,- per jaar
 • Wedstrijdzaal: a 750,- per jaar
 • Recreatiezaal: a 750,- per jaar

3. Reclamebord
In de zaal biedt FIT een uitgelezen mogelijkheid om uw bedrijf en/of product bij een groot publiek onder de aandacht te brengen, namelijk door het huren van een reclamebord. Uitvoering en plaats:
Het reclamebord heeft een afmeting van 150b x 80h x 0,09d cm en is gemaakt van 9 mm Trespa met twee witte toplagen. De reclame-uiting op het reclamebord is in principe vrij. De reclameborden worden geleverd door Evertsen Repro. Indien gewenst zullen zij u bij het ontwerp adviseren. Met uw voorkeur ten aanzien van de plaats van uw reclamebord(en) zullen wij, waar mogelijk, rekening houden.

Condities:

 • Alle reclameborden worden verhuurd voor een periode van minimaal 3 jaar.
 • De huur per jaar per bord bedraagt a 275,00.
 • De kosten van aanmaak bedragen a 150,00 per bord. Deze aanmaakkosten bent U uiteraard eenmalig verschuldigd. Binnen het contract neemt FIT het kleine onderhoud van de borden voor haar rekening.
 • Het plaatsen van het bedrijfslogo/profiel op de FIT website.

Afhandeling:
Na ondertekening van het contract en het formulier t.b.v. de lay-out, zorgen wij voor de aanmaak van het reclamebord en de plaatsing hiervan. U ontvangt een factuur voor de aanmaak van het reclamebord rechtstreeks van de leverancier en een factuur voor de huur van het reclamebord van FIT.

4. Bedrijfslogo/profiel op de FIT website
Uitvoering en plaats: Standaard bieden wij een contract voor een jaar aan, dat na afloop van een seizoen verlengd kan worden. Uiteraard bieden wij ook een langere contractduur aan.

Condities:

 • Plaatsing op de website voor een periode van minimaal 1 jaar.
 • De kosten voor het plaatsen van een bedrijfslogo kost â?¬ 250,- per jaar.
 • Het plaatsen van het bedrijfslogo/profiel op de FIT website.
 • Het bevorderen van de naam van de sponsor en haar beeldmerk.

5. Club van 50

Doel
Financiele middelen bij elkaar brengen om extra faciliteiten voor de accommodatie te kunnen realiseren.Te denken valt aan: turnmateriaal,
Wat betekent het om lid te zijn van de club van 50?

 • U steunt de vereniging FIT.
 • U krijgt vermelding op het “Wall of Fame” bord in de locatie Appellaan (bordje 10 x 2,5 cm).
 • U wordt op de hoogte gehouden van FIT activiteiten.
 • U heeft medezegging over de besteding van de opbrengst van de Club van 50.
 • U ontvangt U eeuwige roem.

Een ieder lid van de Club van 50 betaalt â?¬ 50,- per jaar. Het loopt gelijk aan het competitiejaar. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de penningmeester van FIT.

Continuering
Een keer per jaar krijgen alle leden van de Club van 50 een schriftelijk overzicht wat er in het afgelopen jaar met de Club van 50 is gebeurd en wat er met de opbrengsten is gedaan. Tegelijkertijd wordt er door het coördinatieteam schriftelijk een voorstel gedaan voor het bestedingsdoel in het nieuwe jaar. Als lid kunt U stilzwijgend met het voorstel instemmen, maar als U een beter voorstel heeft dan is dit zeker bespreekbaar. Alle leden hebben namelijk zeggenschap over het bestedingsdoel. Een voorwaarde van het bestedingsdoel is dat deze wordt goedgekeurd door het bestuur van de FIT turnvereniging.

Coördinatie Sponsorcommissie FIT.
E-mail: sponsorcommissie@fit-amstelveen.nl

Slotwoord
Wij vertrouwen erop u met het bovenstaande voldoende mogelijkheden te hebben aangereikt om een “partnership” met FIT aan te gaan. Het spreekt voor zich dat wij uw bijdrage, in welke vorm dan ook altijd zeer op prijs stellen. FIT heeft een eigen website. U kunt ons vinden op www.fit-amstelveen.nl.
Hierop worden ook al onze sponsors vermeld. Indien u na het doornemen van al deze informatie vragen heeft of verder met ons wilt praten, dan kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie van FIT. Wij zullen in dat geval zo spoedig mogelijk contact met U opnemen.