FIT Amstelveen

Lidmaatschap & contributie

Inschrijven lidmaatschap
Iedereen heeft recht op 2 gratis proeflessen. Enthousiast? Schrijf je dan snel in. Je doet dat snel en makkelijk via ons digitale inschrijfformulier. Bij uitzondering kunt u ook een formulier bij uw train(st)er opvragen en inleveren.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk bij het secretariaat, dit kan per post of per mail. Opzeggingen voor het nieuwe seizoen doet u voor 1 juli bij het secretariaat. Leden die na 1 juli en voor het begin het van het nieuwe seizoen (1 september) opzeggen zijn over het nieuwe seizoen 3 maanden contributie verschuldigd. Bij opzegging na aanvang van het nieuwe seizoen is het volledige contributiebedrag verschuldigd. Contributie wordt niet gerestitueerd.

Contributie en inschrijfgeld per seizoen
Het seizoen loopt van 1 september tot en met 1 juli. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, met uitzondering van de wedstrijdgroepen. De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Op het inschrijfformulier verleent u toestemming voor deze automatische incasso.

Wanneer u toch voor een acceptgiro kiest berekenen wij 6,00 euro voor het verwerken per acceptgiro. Let goed op de datum op de acceptgiro; betaal op tijd en voorkom daarmee een verhoging. Later dan 30 dagen betalen betekent een verhoging van 10% van het oorspronkelijke contributiebedrag en later dan 60 dagen een verhoging van 20% van het oorspronkelijke contributiebedrag. De contributie bedragen vindt u onder het tabblad met lesaanbod: Recreatie, Wedstrijdgroep, Acrogym & Springgroep.

Inschrijfgeld:
€10,00 (eenmalig)

Contributie: 

Lessoort aantal uur contributie  
Kleutergym 1 uur per week € 130,00 per seizoen
Recreatiegym meisjes 1 uur per week € 130,00 per seizoen
Recreatiegym meisjes 2 uur per week € 225,00 per seizoen
Recreatief Turnen 1,5 uur per week € 185,00 per seizoen
Recreatiegym meisjes + Recreatief Turnen 2,5 uur   per week € 280,00 per seizoen
Recreatiegym jongens 1 uur per   week € 130,00 per seizoen
Wedstrijdgroep Springgroep* 1,5 uur per week € 195,00 per seizoen
Recreatie Springgroep 1,25  uur per week € 175,00 per seizoen
Springgroep + Recreatief Turnen 2 ¾  uur per week € 300,00 per seizoen
Recreatie Acrogym 1,5 uur   per week €   190,00 per seizoen
Wedstrijdgroep Dames, Heren & Acro* vanaf 2   uur per week** vanaf   € 260.00 per seizoen

* Bij de wedstrijdgroep wordt de contributie vermeerderd met de inschrijfkosten KNGU,  wedstrijdbijdrage en 1x per 3 jaar een bijdrage voor het wedstrijdpaspoort.

** Elk half uur per week meer is €32,50 erbij.

Gezinskorting
Elk extra lid uit 1 gezin krijgt gezinskorting. Het eerste lid betaalt de normale contributie, het tweede lid krijgt 10% korting, het derde lid 20% en het vierde lid krijgt 30% korting. Deze korting wordt berekend over de laagste bedragen en geldt alleen voor de recreatieleden.