FIT Amstelveen

Lidmaatschap

Inschrijven lidmaatschap

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier welke bij de betreffende train(st)er kan worden verkregen. Of download hem hier. Bij derde les neemt u het inschrijfformulier mee naar de les of stuurt u hem op per mail. Meer informatie over de twee gratis en geheel vrijblijvende proeflessen vindt u onder het tabblad proeflessen.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden bij het secretariaat, dit kan per post of per mail. Opzeggingen voor het aankomende seizoen dienen voor 1 juli 2014 bij het secretariaat binnen te zijn. Leden die na 1 juli 2014 en voor het begin het van het nieuwe seizoen opzeggen zijn over het nieuwe seizoen 3 maanden contributie verschuldigd. Bij opzegging na aanvang van het nieuwe seizoen is het volledige contributiebedrag verschuldigd. Contributie wordt niet gerestitueerd.

Contributie en inschrijfgeld per seizoen
Het seizoen loopt van begin september tot en met begin juli. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, met uitzondering van de wedstrijdgroepen. De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Op het inschrijfformulier verleent u toestemming voor deze automatische incasso.

Wanneer u toch voor een acceptgiro kiest berekenen wij 6,00 euro voor het verwerken per acceptgiro. Let goed op de datum op de acceptgiro; betaal op tijd en voorkom daarmee een verhoging. Later dan 30 dagen betalen betekent een verhoging van 10% van het oorspronkelijke contributiebedrag en later dan 60 dagen een verhoging van 20% van het oorspronkelijke contributiebedrag. De contributie bedragen vindt u onder het tabblad met lesaanbod: Recreatie, Wedstrijdgroep, Acrogym & Springgroep.

Gezinskorting
Elk extra lid uit 1 gezin krijgt gezinskorting. Het eerste lid betaalt de normale contributie, het tweede lid krijgt 10% korting, het derde lid 20% en het vierde lid krijgt 30% korting. Deze korting wordt berekend over de laagste bedragen en geldt alleen voor de recreatieleden.